Tvillingskurs

Pris: 645 kr/person

Att få besked att man väntar mer än ett barn kan vara både glädjande men också omvälvande och chockerande, ofta med en känsla av att vara utvald.

Vår Tvillingkurs är ett forum där du/ni får chans att träffa andra som väntar fler än ett barn och utbyta kunskaper, idéer samt ge varandra tips och råd. Barnmorska Susanne Östman som leder kursen har mångårig erfarenhet från att hjälpa just tvillingföräldrar i deras förberedelse. Kursen är ett komplement till den gratis föräldrautbildning som Mödravården erbjuder.

Ämnena utformas efter varje grupps behov. Några av de ämnen som tas upp är: Hur graviditeten påverkas av att det är mer än ett barn. Att föda; vaginalt eller med kejsarsnitt. Neonatalvård. Amning och flaskmatning. Den första tiden efter att barnen fötts. Förväntningar. Praktiska tips och råd.

Rekommenderas från graviditetsvecka 20.